Consultanţă pentru afaceri şi management

 
 
Scopul consultanţei

www.omicronconsulting.ro > Training > Managementul Proiectelor

Scopul trainingului:

 • Învăţarea de către participanţi a metodelor de programare, identificare, concepere, finanţare, implementare şi evaluare a proiectelor finanţate din Instrumentele Structurale ale UE, prin intermediul unor granturi;

Obiective urmărite:

 • Parcurgerea pachetelor de activităţi, a sarcinilor cheie, a activităţilor cheie şi deciziilor optime la fiecare etapă;

 • Aprofundarea completării cererii de finanţare, a matricei cadru logică şi documentele ce vor însoţi cererea de finanţare ;

 • Rezolvarea de studii de caz şi aplicaţii practice la fiecare etapă, axate pe potenţiale proiecte ale operatorilor economici;

Cui se adresează trainingul:

 • Specialiştilor din cadrul operatorilor economici, autorităţilor locale şi ONG-urilor, care au identificat proiecte şi au fost nominalizaţi în  echipa care va conduce şi va implementa proiectul de la faza de concepere până la evaluarea finală;

Modalităţi de desfăşurare:

 • Specialiştii care participă la curs trebuie să fi participat la o formă de curs de iniţiere privind Instrumentele Structurale, întrucât cursul acesta, doar va reaminti pe scurt aceste probleme ;

 • Participanţii trebuie să aibă cel puţin o idee de proiect care să poată fi pregătită şi scrisă în cadrul cursului;

 • Cursanţii vor primi un curs în format A4, studii de caz şi aplicaţii, precum şi o bibliografie selectivă;

 • Susţinerea cursului se face în PowerPoint pe laptop şi videoproiector, iar aplicaţiile pe flipchart ;

 • Studiile de caz se rezolvă pe grupe de cursanţi sau individual şi vor deţine peste 50% din timpul afectat cursului;

 • Cursul este interactiv, cu o regulă a dialogului stabilită la începutul cursului ;

 • Cursanţii vor completa la sfârşitul cursului, un chestionar nenominalizat, de evaluare a cursului, a trainerilor şi organizatorilor ;

 • Participanţii la toate zilele de curs şi care participă la evaluare vor primi un certificat de participare;

Beneficii:

La sfârşitul cursului participanţii vor fi apţi să:

 • Identifice corect fazele proiectului şi a activităţilor din cadrul fiecărei etape;

 • Cunoască deciziile optime ce trebuie luate şi documentele necesare ce trebuie elaborate în fiecare fază a proiectului;

 • Cunoască cadrul logic al proiectului şi să completeze corect matricea logică a proiectului;

 • Completeze corect cererea de finanţare, pentru a obţine pe baza grilei de evaluare punctajul necesar pentru a fi finanţabil proiectul;

 • Cunoască şi să găsească co-finanţarea proiectului, până la rambursarea cheltuielilor eligibile, finanţate prin grant;

 • Cunoască şi să susţină finanţarea cu documentele solicitate în Ghidul Aplicantului, elaborat de finanţator, documente ce vor însoţi cererea de finanţare;

 • Să conducă eficient echipa de proiect şi împreună cu aceasta să elaboreze toată documentaţia necesară accesării finanţării nerambursabile.

Durata cursului:

 • 3 zile de câte 8 ore pe zi, dacă cursul este dedicat doar managementului de proiect;

 • 5 zile a câte 8 ore pe zi, dacă cursul este dedicat cunoaşterii şi aprofundării unui program operaţional/domeniu de intervenţie şi managementului de proiect.

New Page 2

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /home/romi1002/public_html/banner.html:60 Stack trace: #0 /home/romi1002/public_html/banner.html(60): SimpleXMLElement->__construct('') #1 /home/romi1002/public_html/Training_Managementul_proiectelor.php(44): include('/home/romi1002/...') #2 {main} thrown in /home/romi1002/public_html/banner.html on line 60

CURS BNR
17 Feb 2019