Consultanţă pentru afaceri şi management

 
 
Scopul consultanţei

www.omicronconsulting.ro > Consultanţă > Managementul proiectelor

Scopul consultanţei:

 • Participarea Consultantului alături de echipa de proiect a Clientului pentru a parcurge  etapele de  programare, identificare, concepere, finanţare, implementare şi evaluare a proiectelor ce-şi propun să acceseze granturi din cadrul Programelor Operaţionale finanţate din Instrumentele Structurale ale UE;

Cui se adresează consultanţa:

 • Specialiştilor din cadrul operatorilor economici, autorităţilor locale şi ONG-urilor, care au identificat proiecte şi au fost nominalizaţi în  echipa care va conduce şi să implementeze proiectul de la faza de concepere până la evaluarea finală, specialişti care nu deţin toate abilităţile necesare pentru a conduce un proiect.

Obiective urmărite:

 • Parcurgerea pachetelor de activităţi, a sarcinilor cheie, a activităţilor cheie şi deciziilor optime la fiecare etapă;

 • Aprofundarea completării cererii de finanţare, a matricei cadru logică şi documentele ce vor însoţi cererea de finanţare ;

 • Rezolvarea de studii de caz şi aplicaţii practice la fiecare etapă;

 • Consultanţă punctuală şi asistarea clientului pentru toate fazele ciclului proiectului;

 • Organizarea managementului de proiect;
 • Definirea proiectului;
 • Estimarea costurilor proiectului;
 • Planificarea şi programarea proiectului;
 • Analiza riscurilor proiectului;
 • Managementul aprovizionării pentru proiect;
 • Managementul operării şi al costurilor aferente implementării proiectului;
 • Aplanarea conflictelor în cadrul echipei de proiect;
 • Indicatori de evaluare a proiectelor;

Modalităţi de desfăşurare:

 • Specialiştii care participă la curs trebuie să fi participat la o formă de curs de iniţiere privind Instrumentele Structurale, întrucât cursul acesta, doar va reaminti pe scurt aceste probleme ;

 • Participanţii trebuie să aibă cel puţin o idee de proiect care să poată fi pregătită şi scrisă în cadrul cursului;

 • Cursanţii vor primi un curs în format A4, studii de caz şi aplicaţii, precum şi o bibliografie selectivă;

 • Susţinerea cursului se face în PowerPoint pe laptop şi videoproiector, iar aplicaţiile pe flipchart ;

 • Studiile de caz se rezolvă pe grupe de cursanţi sau individual şi vor deţine peste 50% din timpul afectat cursului;

 • Cursul este interactiv, cu o regulă a dialogului stabilită la începutul cursului ;

 • Cursanţii vor completa la sfârşitul cursului, un chestionar nenominalizat, de evaluare a cursului, a trainerilor şi organizatorilor ;

 • Participanţii la toate zilele de curs şi care participă la evaluare vor primi un certificat de participare;

 • Consultanţii noştri vor examina / expertiza, în echipă cu persoanele cheie din conducerea firmelor, capacităţile de operare (cu toate facilităţile acestora), continuitatea procesului de lucru, procesele de planificare şi control ale sistemului de operare, posturile de lucru din cadrul proceselor, cu scopul de a depista „locurile înguste”, cauzele pierderilor şi necesarul de îmbunătăţire a activităţii operaţionale, protecţia mediului, pentru care sunt necesare investiţii.

 • Pe baza constatărilor se va elabora şi implementa, de către echipa mixtă client-consultant, studiul de fezabilitate, cererea de finanţare şi anexele acesteia, planul de afaceri, analiza economico financiară/analiza cost beneficiu, documentaţia de atribuire a contractelor pin proceduri de achiziţie publică, cererea de rambursare, rapoartele de progres, evaluarea completă a proiectului, etc..

New Page 2

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /home/romi1002/public_html/banner.html:60 Stack trace: #0 /home/romi1002/public_html/banner.html(60): SimpleXMLElement->__construct('') #1 /home/romi1002/public_html/Consultanta_Managementul_proiectelor.php(44): include('/home/romi1002/...') #2 {main} thrown in /home/romi1002/public_html/banner.html on line 60

CURS BNR
17 Feb 2019