Consultanţă pentru afaceri şi management

 
 
Scopul consultanţei

www.omicronconsulting.ro > Consultanţă > Fonduri Structurale

Scopul consultanţei:

 • Scrierea cererii de finanţare şi a documentelor ce însoţesc cererea, conform Programelor Operaţionale, a Documentelor Cadru de Implementare a programelor şi a Ghidului Solicitantului pentru fiecare domeniu de intervenţie;

 • Elaborarea planului de afaceri ce însoţeşte cererea de finanţare;

 • Elaborarea studiului de fezabilitate financiară, ce se înaintează băncilor, pentru contractarea creditelor necesare pentru co-finanţare;

 • Elaborarea analizei cost - beneficiu pentru proiectele de infrastructură publică.

Cui se adresează consultanţa:

 • Operatorilor economici;

 • Autorităţilor publice;

 • ONG-urilor,

care doresc să aplice pentru a primi finanţări nerambursabile din cadrul Instrumentelor Structurale ale UE în perioada 2007 – 2013. 

Obiective urmărite:

 • Ante-evaluarea aplicantului, conform grilei de evaluare a cererilor de finanţare , pentru a stabili şansele de reuşită în finanţare;

 • Elaborarea documentaţiei pentru finanţare conform cadrului logic al proiectului şi a Managementului Ciclului de Proiect elaborate de CE;

 • Antrenarea persoanelor cheie ale aplicantului la elaborarea documentaţiei, cu scopul de a realiza proiecte ce să corespundă nevoilor grupurilor ţintă vizate de proiect şi care să contribuie la reuşita finanţării;

Modalităţi de desfăşurare:

 • Consultantul va face echipă comună cu persoanele cheie ale clientului în toate fazele ciclului de viaţă a proiectului (de programare, identificare, concepere, finanţare, implementare şi evaluare), pentru elaborarea documentelor necesare deciziilor optime la fiecare fază şi la scrierea cererii de finanţare şi a documentelor ce o vor însoţi;

 • Consultantul poate asigura consultanţă punctuală pentru echipa de proiect a Clientului şi să elaboreze doar acele documente pe care le stabileşte Clientul (plan de afaceri/studiu de fezabilitate financiară/analiza cost-beneficiu, etc.).

New Page 2

CURS BNR
18 Nov 2018

EUR 4.6639 RON
USD 0.7682 RON
CHF 4.0856 RON
GBP 5.2762 RON
JPY 0.0573 RON


În anul 2013, organizăm următoarele cursuri

New Page 1

Acasa          Despre noi          Consultanţă          Training          Noutăţi          Articole          Galerie foto          Contact

© TRF Design